Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. nagels wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden (stakeholders) van een bedrijf. Dat kunnen onze medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor nagels belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden. Zo krijgen wij inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat nagels transparant is over haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten.

nagels gaat een stap verder en richt zich op nieuwe markten en Business modellen, gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Wat houdt MVO concreet in voor nagels:

  • Duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer ze goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Een belangrijk thema, aangezien we vanwege vergrijzing en ontgroening in de toekomst met minder mensen meer werk moeten doen.
  • Wij hebben – en nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren (responsibility to respect). Ook moeten wij de mensenrechtenrisico’s in hun keten in kaart brengen en verminderen.
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. nagels neemt haar verantwoordelijkheid in de keten en let niet alleen op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product, maar ook op sociale en milieuaspecten. Zo beïnvloeden wij het gedrag van onze toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.
  • We willen waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • Speelt een rol in al onze  bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
  • Wij maken continu afwegingen tussen de verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • Is een continu proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

Contact

Adres

nagels Belgium BVBA
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

Telefoon

+32 (0) 2 709 2000